$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

"Sempozyum" ile Etiketlenen Konular

27 Ocak 2017
Eğitim kurumu olarak üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında yaptıkları araştırmalarla araştırma kültürünün oluşmasına ve bu kültürün yaygınlaşmasına öncülük ederler. Bu anlamda sempozyumlar yapılan araştırmaların farklı ortamlarda paylaşılmasına, tartışılmasına, araştırmacıların kendi aralarında etkileşimde bulunabilmelerine imkân sağlar. Sempozyumda araştırmacılar kendi alanlarında çalışan...
14 Ocak 2017
21. Yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada Türkiye ile aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın...
31 Aralık 2016
Sosyal Bilimler Platformu (sosyalbilimler.org) tarafından düzenlenen I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda The Grand Blue Sky International'da gerçekleştirilecek. Bauman ve düşüncesi üzerine uluslararası düzeyde böylesi bir sempozyum aynı zamanda dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır....
5 Ekim 2016
Türkiye‘de bölge bilimi alanında güncel gelişmelere odaklanan Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi; bu yıl 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; Mimarlık Fakültesi Şehir...
14 Haziran 2016
13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda; nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Sempozyum özellikle sosyal bilimlerin her alanındaki sorunlar, gelişmeler...
13 Mayıs 2016
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşme noktası olan Akdeniz, antikçağlardan 21. Yüzyıla kadar geçen sürede çevresinde birçok medeniyet barındırmıştır. Bu medeniyetlerin sahip oldukları kültür sayesinde Akdeniz bir kültür havzası olmuş, uygarlık beşiği olarak nam salmıştır. Geçmişte Roma İmparatorluğu, İskender İmparatorluğu, Osmanlı...
22 Şubat 2016
Balkan coğrafyasına dair çalışmalar gelişim kaydetmekte, ilgili literatür içerisinde nitelikli araştırmaların sayısı artmaktadır. Yeni ulaşılan bulgular ve değişen sosyo-politik gerçekler bölgeye dair çalışmaları dinamik kılmaktadır. ‘‘Balkan Çalışmaları Sempozyumu’’ lisansüstü eğitim gören öğrenci ve araştırmacı adayları ile Balkan coğrafyasına dair siyasi...
2 Şubat 2016
Niğde Üniversitesi (Niğde, Türkiye), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya), Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan), Eastern/Mahmud Kaşgari-Barskani Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan) ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile yapılacak olan III Uluslararası Türk...
26 Ocak 2016
Düşünbil Akademi’de çok farklı disiplinlerde programlar yer almaktadır. Bunlar arasında Evrimsel Biyoloji, Astronomi, Arkeoloji, Felsefe, Sosyoloji, Psikanaliz vb programlar yer alacaktır. Ayrıca Düşünbil Dergisi bugüne kadar düzenlediği etkinlikleri Akademi çatısı altında birleştiriyor. Düşünbil Akademi olarak ülkenin bilim ve felsefe kültürüne...
21 Ocak 2016
30 Ekim – 1 Kasım 2013 tarihlerinde ilki düzenlenen Neo-liberal Dönüşüm Sempozyumunun ikincisi ile dünyadaki hakimiyeti sürmekte olan neo-liberal politikaların ve etkilerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Bir süreden beridir (yaklaşık son 30 yıldır) dünya neo-liberal politikaların etkisi altında kalmaktadır. Neo-liberal politikaların ekonomik,...
11 Kasım 2015
Uluslararası Multidisipliner Konferansı (IMUCO 2016) 21-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecektir. Bu etkinlikte, farklı disiplinlerde çalışmakta olan araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve böylece multidisipliner çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır.   Organizasyon komitesi, konusunda ve alanında uzman...
27 Temmuz 2015
Türkiye Ekonomi Kurumumuzun 18. Ulusal İktisat Sempozyumu 8 – 9 Ekim 2015 tarihlerinde Konya Selçuk Üniversitesi İİBF ile birlikte Konya’da “Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme” başlığı altında yapılacaktır. Özetlerin değerlendirme sonuçları 7 Ağustos 2015 tarihinde bildirilecektir.   Önemli Tarihler: Kongre Tarihi: 07-08 Ekim 2015, Konya Özetlerin kabul bildirim...
31 Mart 2015
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Niğde Üniversitesi (Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi) ve M.Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi işbirliği ile 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Almatı’da ‘ II-Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’ düzenlenecektir.     Bildiri  konuları: Günümüz Türklük Biliminin Mevcut Durumu ve Geleceği Günümüze uygun...
9 Şubat 2015
Enerji, özellikle 1970’ler sonrası dönemde ön plana çıkan, tüm ülkelerin karşı karşıya kaldıkları bir sorun olmakla beraber fiyat istikrarsızlığı, ödemeler bilançosu dengesizliği, işsizlik, dengesiz gelir dağılımı gibi temel sorunlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen stratejik yapı arz eden bir kavramdır....
13 Ocak 2015
Binlerce yıllık kültürel ve tarihsel birikime sahip Anadolu coğrafyasının hâkim gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi açmazların üstesinden gelmeye çalıştığı sancılı bir süreç yaşıyordu. Bu süreci besleyen dinamikler 20. yüzyılın başında İmparatorluğun giderek himayesi zor...
8 Ocak 2015
2008 yılından bu yana 3 Kadın Kurultayı düzenlemiş olan TMMOB, bu dönem 4. Kadın Kurultayı’nın yanı sıra “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’nu gerçekleştirecek. TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 17...
10 Kasım 2014
Savaş, bütün toplumların yüz yüze geldiği bir gerçektir. En sıcak yaşandığı yer cephe olsa da cephe gerisinde yaşananlarla etkisi bütün bir topluma yayılır. Yazar ve şairlerin insanı etkileyen bu derece önemli bir olguyu eserlerinde işlemeleri son derece tabiîdir. Düzenlemiş olduğumuz...
30 Ekim 2014
2013 yılında beşincisini gerçekleştirilen “Geleneksel Kültür Kuşağı Konferanslar Dizisi”  projesinin altıncısı başlıyor.   11 Hafta sürecek olan “Geleneksel Kültür Kuşağı Konferanslar Dizisi” projesi bu yılki ilk programı, 1 Kasım 2014 Cumartesi günü mevcut BİLSAM Eğitim ve Araştırma Merkezi Konferans Salonunda saat: 19.00’da...
29 Ekim 2014
Ülkemizde önümüzdeki yıllarda yüksek öğretimi daha çok konuşacağımızı ve tartışacağımızı gösteriyor. Altıncısı 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nun yedincisini de 14-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Enstitümüz ev sahipliğinde Sakarya’da gerçekleştirilecek. 21. yüzyılın üniversitelerini ve...
19 Ağustos 2014
Sosyal koruma kavramını tartışmak ve bu konuya ilişkin güncel sorunları belirlemek üzere, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.   Sempozyum, Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 16-17-18 Ekim 2014 tarihinde Denizli’de düzenlenecektir.   Sempozyumun Amacı Dünya Bankası verilerine göre,...

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu