$ DOLAR → Alış: 3,81 / Satış: 3,83
€ EURO → Alış: 4,07 / Satış: 4,08

"Devlet" ile Etiketlenen Konular

6 Ekim 2016 - Kapitalizm, Küreselleşme ve Ulusal Egemenlik Sorunu için yorumlar kapalı
Bugün, uluslararası arenada gerçekleşen birçok olay dünya ekonomik sisteminin yani hâkim kapitalist ekonomik sistemin doğurduğu olaylar olarak gözlemlenmektedir. Özellikle, yirminci yüzyılın ilk yarısından sonra ve II. Dünya savaşı sonrası, hız kazanan kapitalizm ile birlikte çok uluslu hal alan şirketler hızla...
13 Mayıs 2016 - Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu için yorumlar kapalı
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşme noktası olan Akdeniz, antikçağlardan 21. Yüzyıla kadar geçen sürede çevresinde birçok medeniyet barındırmıştır. Bu medeniyetlerin sahip oldukları kültür sayesinde Akdeniz bir kültür havzası olmuş, uygarlık beşiği olarak nam salmıştır. Geçmişte Roma İmparatorluğu, İskender İmparatorluğu, Osmanlı...
25 Şubat 2016 - Birleşik Devlet Modeli Olarak Irak Uygulaması için yorumlar kapalı
2005 Anayasası Irak’ın tüm dini ve etnik grupları-Şiiler, Sünnileri Kürtler ve diğer azınlıklarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Anayasanın hazırlanması sürecinde bu grupların tutumları farklı olmuştur.  Şiiler, Kürtler ve Sünniler tutumları etkili olmuştur. Şii Araplarının tutumları, devletin İslami devlet olarak tanınması, federalizm ve...
23 Şubat 2016 - Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu için yorumlar kapalı
Projenin amacı, dünyada “darbe yargılaması” yapan ülkelerin tecrübelerinden faydalanarak Türkiye'de sürmekte olan darbe ve darbe girişimi yargılamalarına ışık tutarak,  12 Eylül ve 28 Şubat davaları konusunda kamuoyunu bilgilendirmektir. Türkiye'de yaşanan darbeler ve darbe girişimleri ile dünyadaki darbeler ve darbe girişimlerinin birlikte...
22 Şubat 2016 - Devletler, Savaş ve Kapitalizm (Politik Sosyoloji İncelemeleri) için yorumlar kapalı
Tarihsel sosyoloji sahasının yaşayan duayenlerinden M. Mann'ın Devletler, Savaş ve Kapitalizm çalışması, yazarın farklı dergilerde yayınladığı bir dizi makaleden oluşmaktadır. Kariyerini Yeni-Weberci bir kavramsal çerçeveden hareketle "toplumsal iktidarın tarihi"ni yeniden ele almaya vakfetmiş olan Mann, bu çalışmasında modern devletler, savaş...
1 Eylül 2014 - Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi – Ali Balcı için yorumlar kapalı
Bu çalışma Türkiye'de 1960-1983 arası dönemi ele almaktadır ve devlet söylemini bütünüyle kat eden militarist dil çalışmanın temel meselesidir. Söz konusu dilin nasıl işlediği, hangi kurumları ürettiği, kendisine yönelik itirazları nasıl susturduğu, politik, entelektüel ve ekonomik onayı nasıl sağladığı sorularını...
14 Temmuz 2014 - Toplumu Savunmak Gerekir – Michel Foucault için yorumlar kapalı
Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor. Foucault'ya göre iktidar ve direniş ilişkilerinin mantığı hukukun değil savaşımın mantığıdır. Artık sorun, siyasetin, savaşın başka araçlarla sürdürülmesi olduğunu öne sürmenin yerinde...
www.academidea.com üzerindeki tüm içerikler telif hakkında tabidir. İçerik linki açık bir şekilde kaynak gösterilmeden paylaşılması durumunda hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.