$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
  • 2.793 kez okundu

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli (I. Öğretim ve II Öğretim) Yüksek Lisans  Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

 

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Yüksek Lisans

1-ALES sınavından;  (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının istediği puanı almış olmak.

2-Yabancı dil puanı isteyen programlar başvuru koşulu olarak belirlemiştir. Öğrenci başvuru esnasında  YDS’den en az programın istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)

4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz)

-Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

-İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Kurum- Üniversite– Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )  işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.  (Banka aktarmaları her saat başı yapılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir)


ÖNEMLİ: 
Adaylar Banka ödemelerini en geç 24 Haziran Cuma günü saat 16:00’a kadar yapıp yine tercihlerini aynı gün 23:30’a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.

Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %25’i ve bilim sınavının %25’i ( Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

Resim/Seramik ve Cam/Geleneksel Türk Sanatları/ Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalları ve Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES şartı aranmaz. Sanat Sınavı Notunun %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)  %50’si dikkate alınarak saptanır. ( Sanat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlgili EASD başkanlığınca yapılacak sanat sınavı/dosya değerlendirmesi ve EABD Başkanlığınca yapılacak olan yazılı sınav notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

Özel Şartlı Öğrenci Alımı: Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınlarının başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Sadece bu dönem öğrenci alacak olan Tezli Yüksek Lisans programları için açılır ve tüm programlar için “iki” öğrenci ile sınırlıdır. (Başvuran adayların ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)  %50’si  dikkate alınarak saptanır. Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır.

Başvuru Dilekçesi: http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8579/23311/formlar   (46 nolu Form)

Özel Öğrenci Alımı: Sadece bu dönem öğrenci alacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında “iki” öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Başvuru Dilekçesi: http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8579/23311/formlar (45 nolu Form)

Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: Mezuniyet notu dikkate alınarak hesaplanır. Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:

1-Diploma veya mezuniyet belgesi
2-Not Döküm belgesi,

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Ön Başvuru Tarihi ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası)

07-24 Haziran 2016

Yazılı Sınav

29-30 Haziran 2016

Bilgi Güncelleme  (Mezuniyet Not Ortalaması)

08-21 Ağustos 2016

Kazananların İlanı

22 Ağustos 2016 Saat 17:00

Kesin Kayıt Tarihi

23-24-25-26-27 Ağustos 2016

Yedek Öğrenci İlanı

27 Ağustos Saat: 17:00

I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

29 Ağustos 2016
II. Yedek Öğrenci İlanı 29 Ağustos 2016 Saat 17:30

II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

31 Ağustos 2016

Derse Yazılma (internet üzerinden)

05-06-07  Eylül 2016

GÜZ Yarıyılı Başlangıcı

19 Eylül 2016
Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

 

Doktora / Sanatta Yeterlilik

1- ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65 almış olmak.

-Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerinde geçerlilik sürelerine bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.

2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olmak. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir. 17.03.2014 tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmış puanlar geçersizdir.

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)

4- Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz)

-Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum  Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler

-İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Kurum- Üniversite– Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) yada Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )  işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Banka aktarmaları her saat başı yapılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir)

Bütünleşik Doktora
1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 36 aydır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 80 almış olmak.
2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olmak. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.
3- Lisans Mezuniyet notu 4’lük sistem üzerinden en az 3,00 olması gerekir.
4- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

NOT: Bütünleşik doktora programına başvuru yaparken online başvuru sayfasında doktora kutucuğunu işaretleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Doktora Programları Başvurularının Değerlendirilmesi 
ALES sınav puanının %50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun  (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %25’i ve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 25’i  (yazılı puanının % 12.5’i, sözlü puanının % 12.5’i) dikkate alınarak hesaplanır. ( Bilimsel Değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak  başvuru koşuludur. Dil puanları olmayanlar değerlendirmeye alınmaz.

EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav(yazılı ve sözlü sınav ortalaması) notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Ön Başvuru Tarihi ( Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası) 07-24 Haziran 2016
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 29-30 Haziran 2016
Bilgi Güncelleme (Mezuniyet Not Ortalaması) 08-21 Ağustos 2016
Kazananların İlanı 22 Ağustos 2016 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 23-24-25-26-27 Ağustos 2016
Yedek Öğrenci İlanı 27 Ağustos Saat: 17:00
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 29 Ağustos 2016
II. Yedek Öğrenci İlanı 29 Ağustos 2016 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 31 Ağustos 2016
Derse Yazılma (internet üzerinden) 05-06-07 Eylül 2016
GÜZ Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2016

 

Detaylı Bilgi ve Kontenjanlar İçin Dosyalar

 

Etiketler: / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu