$ DOLAR → Alış: 3,56 / Satış: 3,57
€ EURO → Alış: 3,99 / Satış: 4,00

Makale Çağrısı – Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Makale Çağrısı – Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
  • 1.864 kez okundu

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi ikinci sayısını yayına hazırlıyor.Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Derrgisi Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki kez hazırlanan hakemli bir dergidir.

 

Türk Dış Politikasında son yıllarda en yoğun paya sahip olan Ortadoğu bölgesi bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede artan çalışmalara bir yenisini eklemek şiarıyla ortaya çıkan Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi  ikinci sayısını yayına hazırlıyor. 2014/2 sayısı için “Ortadoğu ve Türkiye’nin Ortadoğu Politikası” konulu Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir. Ortadoğu’ya dair orijinal analizlere ihtiyacın hissedildiği günümüzde bu ve benzeri çabalar hem Türk bilim dünyası hem de Türk Dış Politikasını yönlendirenler için önemli kazanım olacaktır. Dergide bilimsek ölçütlerle hazırlanmış makaleler ile birlikte kitap incelemelerine de yer verilecektir.

 

Gönderilen makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için Dergi Yayın Kurulu Tarafından belirlenen yazım  kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.  Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak http://ormer.sakarya.edu.tr/ortadogu-dergisi/ adresinden temin edilebilir.

 

 

Yayın İlkeleri:

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, özgün eserler ve daha önce yayınlanmamış veya herhangi bir yayın sürecine girmemiş olmalıdır. Gönderilen yazılar yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve red kararı verebilir. Dergide yayınlanan yazılarda fikirler yalnızca yazar(lar)ına aittir. Dergi sahibini, yayıncıyı ve editörleri bağlamaz.

 

Dergiye gönderilen makaleler, dipnotlar dahil en az 6000 en fazla 9000 kelime olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri en az 750 en fazla 1500 kelime olmalıdır. Makalelerde en az 100-180 kelimelik Türkçe özet ile İngilizce özet ve makale başlığı bulunmalıdır. Özetlere, her iki dilde de en az 5 adet anahtar kelime eklenmelidir. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığı sayfa yapısı ile yazılmalıdır. Dipnotlar ise 10 punto yazı tipi boyutu ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Makale sonunda, yararlanılan kaynaklar, kaynakça başlığı ile verilmelidir. İnternet kaynakları da ayrı bir başlık olarak yazılmalıdır. Yazarlar yazılarını adres, telefon, e-posta bilgileri ile birlikte İsmail Numan Telci numantelci@gmail.com ve F. Zehra Toçoğlu fzehratocoglu@gmail.com adreslerine gönderebilir.

2014/2 sayısı için Ortadoğu ve Türkiye’nin Ortadoğu politikası konulu Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

 

Etiketler: / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu