$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu

Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu
  • 2.076 kez okundu

Milenyuma girişin yarattığı heyecanla birlikte hemen hemen her olay, her mesele, her konu küreselleşme kavramıyla açıklanmaya çalışıldı ve çalışılıyor. Akademik endişeye sahip herkes yeni çağın neler getireceğini analiz etmeye çalışırken 11 Eylül 2001-deki İkiz Kuleler-e yapılan saldırı, yapılan analizlerin ve tartışmaların kapsamını genişletti.

Küreselleşmeye dair çok yoğun şekilde yapılan analiz, değerlendirme ve tartışmalardan dolayı, artık insanların küreselleşen dünyamız tabirini dalga konusu bile yapabildiğini gözlemledik. 2015 yılının Ağustos ayında bu tartışmaları hatırladığımızda ve bugünü değerlendirdiğimizde nispeten yeni ve farklı görüşlerin hızı ve sayısı azaldı. Aslında insanlar genel çerçeveden ziyade biraz daha olayların kökenine inmeye, sorunların çözümüne, daha mikro analizlere ağırlık vermeye başladı. Kimilerine göre ise, her olayı küreselleşmeyle açıklama veya belli bir alanda küreselleşmenin etkilerini irdelemek bir -endüstri- haline geldi.

“Küreselleşmenin istihbarat, güvenlik ve teröre etkisi, derinden ve köklü olmuş; yeni tanımlamalara gitmek zorunda kalınmıştır. İstihbarat, güvenlik ve terör alanında da teorik ve akademik olarak küreselleşmenin etkileri geç okunmaya başlanmıştır. Üç alanda da sadece teori ve akademik bakış açısı, çağın getirdiklerini yakalamanız için yeterli olmamaktadır. Pratikte de yapılan tespitleri uygulamak ve değişimlerin farkında olmak, çağın getirdiği sorunlarla daha rahat başa çıkmanız ve geleceği daha iyi öngörmeniz için elzemdir.

Müstakilen küreselleşmenin sadece istihbarat, güvenlik ve terör boyutunu anlatan nadir kitaplardan biridir. Türkiye’de bu alandaki eksikliği bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca güvenlik-özgürlük paradoksu ve Anglo-Sakson cüretkârlığı gibi konulara da değinilmişitir.”

 

Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu

BİRİNCİ BÖLÜM

KÜRESELLEŞME

A. -Küreselleşmenin Tanımı, Tarihi ve Genel Değerlendirme-1

A. 1. -Küreselleşme Tartışmaları ve Gelecek-21

A. 2. -Küreselleşmenin Çok Boyutlu Etkileri-24

B. -Bilgi-38

C. -Küreselleşmeyle Birlikte Ortaya Çıkan Mücadele Alanı: Kültür-45

D. -Kimlik ve Küreselleşme-53

İKİNCİ BÖLÜM

İSTİHBARAT

A. -İstihbaratın Tanımı, Doğası ve Özellikleri-57

B. -İstihbaratın Ortaya Çıkışı-67

C. -Teknolojik Gelişmeler ve İstihbarat-70

D. -İnternetin Etkileri-75

E. -İstihbarat Toplama-80

F. -Açık Kaynak İstihbaratı-83

F. 1. -Açık Kaynakların Olumlu Yanları-86

F. 2. -Açık Kaynakların Olumsuz Yanları-88

G. -Değişen İstihbarat Paradigması ve Yeni İstihbarat Kurgusu-92

G. 1. -SWOT Analizi-102

G. 2. -Memur Zihniyeti İstihbarat Örgütü İçin Tehlikelidir-103

G. 3. -İstihbarat Örgütü Dinamik, Proaktif ve Manevra Kabiliyeti Yüksek Olmalıdır-104

H. -NSA ve Anglo-Sakson Cüretkârlığı-106

İ. -Bazı Genel İstihbarat ve Güvenlik Konuları-107

J. -Türkiye’ye Dair Kısa Bir Değerlendirme-109

K. -İstihbarat Örgütleri ve Medya-114

K. 1. -Medya ve İnternet Gizli veya Örtülü Bir Operasyonun Parçası Olabilir mi?-127

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÜVENLİK

A. -Güvenliğin Tanımı ve Yaşadığı Dönüşüm-133

B. -Küreselleşme ve Güvenlik-140

C. -Bilgi Savaşları-172

D. -Birey Güvenliği-181

E. -Ön-Alıcı (Önleyici) Saldırı-186

F. -Güvenlik ve Özgürlük Paradoksu-190

G. -Tehdit-192

G. 1. -Asimetrik Tehdit-197

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TERÖR VE TERÖRİZM

A. -Terör, Terörizm: Tanımlar, Anlamlar, Özellikler-203

B. -Küreselleşme ve Terör-213

C. -Teknolojik Gelişmeler ve Terör-219

D. -Terörün Kullanılması, İstihbarat Örgütleri ve Devlet-227

KAYNAKÇA-235

Etiketler: / / / / / / / / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu