$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

Karabük Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
 • 2.836 kez okundu

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenciler alacaktır. Adayların 01-24 Haziran 2016 tarihleri arasında internet aracılığıyla (http://sbe.karabuk.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. a) Lisans Diplomasına sahip olmak,
 2. b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.
 3. c) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

B- DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60 almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

(NOT: ALES standart puanı 55’den az olmamak koşuluyla başvurduğu Yüksek Lisans Programını Üniversitede veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla Doktora Programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, Yüksek Lisans Programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.)

C- DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABULÜ

 1. a) Yüksek Lisans Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES) standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde Yabancı Dil Sınavına alınırlar*.YDS’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınavlarının değerlendirilmesi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.Yabancı Dil Sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye 2 (iki) saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı Dil Sınavında başarı notu tam notun %60 (yüzde altmış)’ıdır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar Yazılı Sınava alınmaz.
 1. b) Yüksek Lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Yüksek Lisans Programlarına kabul edilirler.
 1. c) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES puanının %70’i ve yazılı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı Sınavı, 100 tam not  üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı Sınava girmeyen veya Yazılı Sınav notu, 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde Doktora Programlarına kabul edilirler.

D- BAŞVURU

 1. Adaylar başvurularını 01-24 Haziran 2016 tarihlerinde yapabileceklerdir.
 2. Başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü için http://sbe.karabuk.edu.tr adresinden Online Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.
 1. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşıma

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ANABİLİM DALI ALES

PUANI

ALES PUAN

TÜRÜ

YÜKSEK LİSANS

KONTENJAN

KOŞULLAR
COĞRAFYA ABD 55 SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

10 Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Eğitimi Lisans Programlarından Mezun Olmak.
İKTİSAT ABD  

55

EŞİT AĞIRLIK

SAYISAL

20 İktisat, Maliye, Ekonometri veya Mühendislik Lisans Diplomasına Sahip Olmak
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ABD  

 

55

 

SÖZEL

 

10

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Mütercim Tercümanlığı, Bölümlerinden Mezun Olmak.
İŞLETME ABD  

55

EŞİT AĞIRLIK 25 Lisans Diplomasına Sahip Olmak (Alan Dışı Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Bilimsel Hazırlığa Tabi Olacaktır).
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ABD  

 

55

 

EŞİT AĞIRLIK

 

12

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak
SANAT TARİHİ ABD  

55

SÖZEL  

15

Fakültelerin Sanat Tarihi, Mimarlık ve Resim Bölümlerinden Mezun Olmak
YENİ TÜRK DİLİ ABD  

55

SÖZEL 5** Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden Mezun Olmak

 

AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ ABD  

 

55

 

EŞİT AĞIRLIK

 

15

Fakültelerin Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya Bölümü, Matematik Bölümü, İkitsat Bölümü, İşletme ve Ekonometri Bölümlerinden mezun olmak.
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ ABD  

 

 

 

55

 

 

EŞİT AĞIRLIK

 

15

Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Mezun Olmak
5 Üniversitelerin Lisans Bölümlerinden Mezun Olmak
KAMU YÖNETİMİ ABD  

 

55

 

EŞİT AĞIRLIK

 

10

İktisadi ve İdari Bilimler,Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Sözel Bölümlerinden Mezun Olmak
TARİH ABD  

 

55

 

 

SÖZEL

 

25

Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunu Olmak,Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Olmak,İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak

 

(**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK DOKTORA PROGRAMLARI

ANABİLİM DALI ALES PUANI ALES PUAN TÜRÜ DOKTORA KONTENJAN KOŞULLAR
COĞRAFYA ABD 60 SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

5 Coğrafya veya Coğrafya Eğitimi alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
İNGİLİZ DİLİ VE

EDEBİYATI ABD

60  

SÖZEL

5 İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak
İŞLETME ABD 60  

EŞİT AĞIRLIK

5 Yüksek Lisans Diplomasına Sahip Olmak (Alan Dışı Programa Kayıt Yaptıran Öğrenciler Bilimsel Hazırlığa Tabi Olacaktır).
TARİH ABD 60        SÖZEL 5 Tarih Anabilimdalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

 (**) Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program

 

E- YABANCI DİL VE YAZILI SINAVLARI

Yabancı Dil ve Yazılı Sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı Saat Yazılı Bilim Sınavı Saat Sınav Yeri
YÜKSEK LİSANS 28.06.2016 10.00 29.06.2016 10.00 Sınavlardan önce ilan edilecektir
DOKTORA 29.06.2016 13.00

 

F- SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

Süreç Tarih
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı 28 Haziran 2016
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı 01 Temmuz 2016
Öğrenci Numaralarının İlanı 01 Temmuz 2016
Lisansüstü Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 05-07 Eylül 2016
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Listelerinin İlanı 07 Eylül 2016
Uzaktan Eğitim Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması 08 Eylül 2016

*2016-2017 Güz Yarıyılı Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Alım İlanı için tıklayınız

Etiketler: / / / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu