$ DOLAR → Alış: 3,56 / Satış: 3,57
€ EURO → Alış: 3,99 / Satış: 4,00

IV. AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU: Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar

IV. AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU:   Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar
  • 748 kez okundu

Tarihsel “İpek Yolu” sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğu-batı, kuzey-güney ekseninde bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olarak geniş bir coğrafik alanda etkili olmuştur. Bu havza üzerinde kurulan imparatorluklar ve devletler arasındaki ticari, kültürel ve dini etkileşimler büyük medeniyetler kurulmasının ötesinde, binlerceyıldan beri bölgede yaşayan çeşitli kültürlerin, dinlerin ve toplulukların da izlerini taşımakta, olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Özellikle, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin  bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, “İpek Yolu”nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiştir. Bu yol boyunca inşa edilmiş olup artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle küreselleşen günümüz dünyasında “İpek Yolu” sadece karayolu ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda demir yolu, deniz yolu ve hava yolu gibi yeni gelişmeler gündeme gelmekte ve bu havzada yer alan ülkeler arasında karşılıklı siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal etkileşimler artmaktadır.

Tarihten günümüze “İpek Yolu” üzerindeki tartışmalar sadece bölge uzmanlarının değil konu ile ilgilenen tüm akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin birlikte dördüncüsünü düzenleyeceği IV Avrasya Sosyal Bilimler Forumu’nda bu yıl Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar konularının tartışılması planlanmaktadır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu Forum’da, “İpek Yolu” kavramı başta olmak üzere, İpek Yolu üzerindeki ülkelerin bugünkü ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal gündemlerinin ele alınması, bu konularda yapılan araştırmaların ilgili taraflarca paylaşımı ve gelecekle ilgili öngürülerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İpek Yolu” Kavramı Üzerinde Tartışmalar

İpek Yolu” Güzergâhında Siyasal Bütünleşme Arayışları ve Engeller

İpek Yolu”nda Ekonomik İşbirlikleri ve Yeni Arayışlar

İpek Yolu”nda Enerji Stratejileri

İpek Yolu”nda  Din ve Kültür Etkileşimleri

Tarihsel Süreçte “İpek Yolu” ve Göç Hareketleri

İpek Yolu”nda Toplumsal Dinamikler

İletişim

Adres : Cengiz Aytmatov Kampüsü, 720038, Cal BİŞKEK KIRGIZİSTAN

TEL : +996 (312) 49 27 53 – (76,78,79,83,85,86,88,90-93), +996(312) 49 29 21 +996 (312) 49 27 56 – (58-70, 74, 75)

FAX : +996 (312) 49 27 81-89 / +996 (312) 49 27 61

E-mail : asbf15@manas.edu.kg

Web Site

Etiketler: / / / / / / / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu