$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

GÖRÜŞ & ANALİZ

3 Mart 2017
Basra Körfezi bölgesini Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve bu ülkelerin yanında İran ve Irak’ı kapsayan bölge olarak tanımlayabiliriz. Körfez bölgesi kendine has dinamiklere sahiptir. Körfez ülkelerindeki zengin enerji kaynakları ve...
14 Ocak 2017
Her toplumun kendini kendi ususlleriyle yönetmek istediği ve pek çok demokrasinin sınıfta kaldığı bir dünyada, demokrasiyi yayma çabalarının anlamı var mıdır? İnsanlar için önemli olan, sistemlerin ne kadar demokratik olduğu değil, onların sağladığı işlevler ve edinimlerdir. Churchill, ‘’Alternatif haricinde en...
28 Aralık 2016
İran, Büyük Pers İmparatorluğu havzasında hâkimiyet kurmak için birbirinden farklı, hatta çelişen politikalar geliştirerek müthiş bir pragmatizm sergilemektedir. İran, kendi içerisinde farklı etnik ve dini grupları barındıran ve bunları bir İran Kimliği altında toplayan devlet anlayışına sahiptir.1979 yılında gerçekleşen İslam...
12 Aralık 2016
Ortadoğu’nun bugünkü karmaşık durumunu tanımlamak için kullanılan Ortaçağ’a dönüş tespitleri aslında sadece Ortadoğu için değil; özellikle Brexit’in gerçekleşmesi ve AB örneğiyle bölgeselleşmenin daha fazla kırılgan hâle gelmesiyle birlikte Avrupa için de kullanılabilir. Efsaneye göre kendi döneminde Roma'yı yenerek benim tabirimle...
10 Ekim 2016
Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler ve sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber “Algı Yönetimi” tabiri çok fazla kullanılmaya başlandı. Bu yönelimin sebeplerinden biri, siyasi taraflar arasındaki mücadelenin gittikçe medya alanında yoğunlaşmasıdır. Taraflar birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi kitlelere “Bakın bunlar hep böyle” tarzı bir...
4 Ekim 2016
Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethinden sonra daha etkin olmakla beraber, yönetim mekanizmasını oluştururken en baştan beri, Roma ve Doğu Roma devlet geleneğinden etkilenmiştir. Kurulduğu, geliştiği ve yayıldığı coğrafyaların kültüründen ve siyasal geleneğinden, bazen bilerek yararlanmış bazen de kendiliğinden etkilenmek durumunda kalmıştır....
19 Haziran 2016
Rusya Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu gibi altı çok önemli jeopolitik bölge ile çevrelenmiş dev bir ülkedir. Rusya apayrı, kendine özgü kültürü, toplumsal yapısı, federal yapısı ve idari bölünüşü olan, coğrafi konum avantajları ile dezavantajlarını...
7 Haziran 2016
İletişim teknolojilerindeki yenilikler, her dönem insanları çok şaşırtmıştır. İnsanlar bu teknolojik değişimlere şaşırmakla birlikte, yeniliklere de ayak uydurmuşlardır. Ev telefonlarının cep telefonlarına, bilgisayarın internete ve dizüstü hatta cep bilgisayarlarına dönüşmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Geleneksel medyayı henüz içselleştiren insanların yeni...
16 Mayıs 2016
İslam Devrimi Öncesi İran ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin Benzer/Farklı Yönleri İran dış politika anlayışı denilince iki süreç vardır bunlar, 1979 devrim öncesi ve sonrasıdır. Mazisi çok eskidir. İslamiyet ile tanışıklığı bakımından en önemli olan Sasani Devletidir. Sasaniler Zerdüştlüğü benimsemişler daha sonra...
28 Mart 2016
İnsanların kendi aralarından seçmiş oldukları bir avuç insana, kendi yaşam tarzlarını belirleme hakkını devretmesi ancak yanlış demokrasi ve yanlış özgürlük anlayışı sonucu bir politik yanılsamayla olabilir. Özgürlük ve Demokrasinin temel ve belki de ortak argümanı; tek teklerin siyasi erkten doğrudan...
1 Mart 2016
Başlık iddialı dursa da yazıda anlatılacakların kapsamı için bu tarz bir başlığın tercih edilmesi çok daha uygun oldu. Bu nedenle Suriye ve Ortadoğu özelinde meydana gelen gelişmelerin, Ortaçağ dönemiyle –kısmen de olsa- benzerliği bunun en belirgin kanıtıdır. Burada kastedilen oryantalist...
8 Şubat 2016
Zygmunt Bauman yakınlarda 90. doğum gününü kutladı ve Leeds’deki evinden İspanya’nın kuzeyindeki Burgos’taki bir etkinliğe gitmek için iki kez uçağa bindi. Söyleşiye başlarken yorgun olduğunu itiraf etti, ama yine de fikirlerini sakince ve açıkça ifade edebildi, karmaşık sorulara basit cevaplar...
18 Ocak 2016
Şiddet kavramına nereden ve nasıl yaklaştığımıza göre farklı anlamlar yüklenebilir. Türk Dil Kurumu şiddeti  “karşıt görüşte olanlara karşı kaba kuvvet kullanma, kaba güç, duyguda aşırılık” olarak tanımlamaktadır. (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 2015)   Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, “kendine, bir başkasına,...
29 Eylül 2015
Tarih boyunca iktidar kavramı değişik anlamlarda kullanılsa da temel olarak 3 yönetim biçiminden söz edilir. İktidarın tek kişinin elinde olduğu monokrasi, belirli bir azınlık grubun elinde olduğu oligarşi ve yönetimde tüm toplumun yer aldığı demokrasi.   Milattan önce 5 YY. Antik Yunanında...
10 Şubat 2015
Turkey is an heir of the Ottoman Empire in terms of policy and also culture. Moreover the cultural legacy goes back to Seljuk sultan’s period. (INANCIK:1987)  It brought the similarity to Turkish foreign policy from Ottoman policy. Turkish foreign policy...
15 Ocak 2015
Tarih boyunca din, insanlığın en kadim gerçeklerinden biri olmuştur. Arkeoloji ve antropolojinin verdiği bilgiler bunu doğrular niteliktedir. Bilimin din üzerindeki algısı nasıldır sorusunu inceleyecek olursak karşımıza ilginç yaklaşımlar çıkmaktadır.   Dinin en eski gerçeklik olduğunun kanıtlarından biriside arkeolojik kalıntılarda bulunan mabetlerdir. Şanlıurfa...
14 Ocak 2015
Kürt sorunu kökü Osmanlının son dönemlerinden başlayan ve Cumhuriyetin ilanından sonra farklı bir veçheye bürünüp günümüze kadar gelen Türkiye’nin yüzyıllık sorunlarından birisidir. Dönem dönem baskı, ret ve asimilasyon politikalarıyla içinden daha da çıkılmaz hale getirilen, dönem dönem de demokratik hak,...
7 Ocak 2015
Gazze ve Filistin son zamanların en popüler çatışmaları arasında yer almaktadır. Uluslar arası toplum ve uluslar arası hukukun işlevsizliğinin somut bir örneği olarak önümüze çıkan bu çatışma, dünya siyasetinde etkin aktörlerin de sorun çözümleri noktasında etkin olup olmadığını bütün dünyaya...
22 Aralık 2014
Fransız ihtilalı ile beraber başlayan Marksizm, anarşizm, liberalizm, faşizm gibi fikir hareketleri tüm dünyada etkili olmuştur. Türkiye’de bu işin seyri Osmanlı’nın son döneminde başlamış, bir kısım insanlar sosyalizm ve diğer sol düşüncelere yönelirken, büyük bir kitle ise milliyetçi akımların etkisinde...
8 Haziran 2014
Arap Bahar’ını yaşayan Tunus’un ardından Libya’nın ve Mısır’ın girdiği sürece giren Suriye’de halk isyanlarının başlamasının üzerinden iki seneye yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, halkın isteklerinin yerine getirilmesi gerekirken durum her geçen gün daha vahim bir hal almıştır. Bugün itibarıyla...
Sonraki Sayfa »

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu