$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

MAKALELER

27 Ocak 2017
Bu çalışmada Ortadoğu bölgesinin en güçlü üç devleti olan Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’ın Suriye politikaları karşılaştırılmıştır. Halen devam etmekte olan Suriye iç savaşı söz konusu üç devlet açısından önem arz etmektedir. Nitekim bölgesel güç dengesinin değiştirebilecek potansiyele sahip bu iç savaşa karşı söz konusu üç...
6 Ocak 2017
Giriş On altıncı yüzyılda Katolik Kilisesine başlayan din ve politik manadaki devrim Deformasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçle birlikte Katolik Kilisesinin ve dinin metinlerin yorumladığını görmekteyiz. Özellikle 1517 yılında bir Alman din adamı olan Martin Luther’in yapmış oldukları sonrasında Katolik Kilisesi...
27 Aralık 2016
Güvenlik denilen kavram hayatın her aşamasında karşımızda olan ve bağımsız bir tanımlamanın olamayacağı bir kavramdır. Bu sebepten dolayı zaman , mekan ve bireyden bağımsız olmayan bu kavramsal tanımlamanın güvenliğin tanımsal durumunun da kabullenmesine sebebiyet vermiştir. Security kavramın Türkçe karşılığı olarak...
27 Aralık 2016
Politika, toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Batı dillerinde politika kavramının karşılığı olan siyaset, geçmişte devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken siyasal kararların analizi, baskı guruplarının süreç ve kararlardaki rolü, siyasal katılma, siyasal değişme ve gelişme, oy verme,...
6 Ekim 2016
Bugün, uluslararası arenada gerçekleşen birçok olay dünya ekonomik sisteminin yani hâkim kapitalist ekonomik sistemin doğurduğu olaylar olarak gözlemlenmektedir. Özellikle, yirminci yüzyılın ilk yarısından sonra ve II. Dünya savaşı sonrası, hız kazanan kapitalizm ile birlikte çok uluslu hal alan şirketler hızla...
5 Ekim 2016
The Islamic Republic of Iran is a country that has been mysterious for the most of the world. While many people consider it as a danger to world peace, it is also considered as a hope for Shia World. Since...
4 Ekim 2016
Kıbrıs’ın stratejik öneme sahip olması, bölgede söz sahibi olmak isteyen hemen her devleti uyarmaktadır. Osmanlı ve Britanya’nın hâkimiyetinden sonra, Ada’da 1959-60 Londra ve Zürih Antlaşması’yla Birleşik Kıbrıs Devleti kurulmuştur. Oluşturulan devletin garantörlüğünü üstlenen İngiltere-Türkiye-Yunanistan Ada üzerinde söz sahibi olmuştur. Daha...
26 Şubat 2016
Milliyetçilik, 18. Yüzyıldan bu yana çağlara, siyasal rejimlere, iktisadi ve toplumsal yapılara göre farklılaşan bir modellenme ve uyarlanma sürecine geçirmiştir (Anderson, 2006) Bu nedenle modernitenin bir ürünü olan milliyetçilik post modernliği en koğuşçu bir biçimde tasarlayanlar açısından bile, modernlik sonrasına...
25 Şubat 2016
2005 Anayasası Irak’ın tüm dini ve etnik grupları-Şiiler, Sünnileri Kürtler ve diğer azınlıklarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Anayasanın hazırlanması sürecinde bu grupların tutumları farklı olmuştur.  Şiiler, Kürtler ve Sünniler tutumları etkili olmuştur. Şii Araplarının tutumları, devletin İslami devlet olarak tanınması, federalizm ve...
30 Mayıs 2015
The Short History of the EU The historical roots of the European Union lie in the Second World War. The European Union is set up with the aim of ending the brutal wars between neighbors, which culminated in the Second World...
9 Nisan 2015
After the demise of the Soviet Union, there are emerged same countries such as Georgia, Azerbaijan, Armenia in the South Caucasus and Georgia became increasingly significant for   the USA, Russia and EU those involve in the soviet-space. Moreover Georgia`s government...
8 Kasım 2014
Earlier 20th century the substantial changes had occurred in the political view of the world.   The great Empires had fallen, new states were established. The recessions also occurred in Russia Empire and Romanov’s dynasty fell as well. The new stream...
23 Ekim 2014
 Sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası edebiyat eleştirilerinde ve tartışmalarında sıkça kullanılan ‘öteki’ ve ötekileştirme Edward Said’in Şarkiyatçılık kitabında ilk kez dile getirilen ve son dönemdeki  kültür ve kimlik konularında en çok başvurulan kavramlardandır. Batı’nın Sanayi Devrimi sonrasında ağırlık verdiği hammadde ve...
5 Ekim 2014
İstihbarat faaliyetleri, tarihin ilk dönemlerinden beri yapılagelmekteyken bilginin ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından kabul edildiği günümüzde, ülkeler istihbarat faaliyetlerine daha fazla önem vermektedirler. Bununla birlikte insan hakları açısından değerlendirildiğinde istihbarat faaliyetlerine bazı eleştiriler getirildiğini de belirtmekte fayda vardır. Özel...
30 Eylül 2014
Bu araştırma kaynak bağımlılığının, geçmiş tarihlerde yaşanan emperyalizm ve savaşlar üzerindeki etkileri ile ilgili bir inceleme amacı taşımaktadır. Gerek en büyük örgüt dediğimiz devletlerin ekonomilerini güçlendirmek için yaptıkları sömürme olgusunda, gerekse bu büyük örgütlerin birbirleriyle yaşadıkları sorunlar sonucunda ortaya çıkan...
23 Temmuz 2014
Hükümet Sistemlerine Genel Bakış Hükümet sistemleri incelendiğinde dünya üzerinde 4 tip model karşımıza çıkar. Başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve son olarak meclis hükümeti sistemidir.  İlk olarak başkanlık sistemi denilen kuvvetler ayrılığının kesin ve katı bir şekilde uygulandığı, yürütmenin tek...
14 Temmuz 2014
Dünya’da özellikle de Türkiye’de en çok kullandığımız kavramlardan biri olan “Globalleşme” kavramı dünyayı küresel bir köy haline getirdiğinden bahsetmekteyiz. Globalleşmenin getirdiği, malların ve paranın serbest dolaşımı, kapalı ekonomilerin büyük oranda ortadan kalkması birbirine bağımlı ekonomiler ortaya çıkarmıştır. Yatırımcıların çok sayıda...
5 Haziran 2014
Abdullah Muhsin Yıldız, Beykent University Tunisia is located in the northern Africa as a Maghreb country. It is bordered on the west by Algeria, on the southeast by Libya. The Mediterranean encompasses its north and east as making its geostrategic position...
4 Haziran 2014
“Yakın gelecekte çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internette atılacaktır.”(Rex Hughes – NATO Güvenlik Danışmanı)  Haber ya da yeni öğrenilen bilgi anlamına gelen istihbarat kelimesi anlamı itibari ile Arapça kökenli olup “istihbar” kelimesinin çoğuludur. Fakat istihbaratkelimesi,haberin çok ötesinde işlenmiş bilgiyi içerir....

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu