$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

AKADEMİK METİNLER

3 Mart 2017
Basra Körfezi bölgesini Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve bu ülkelerin yanında İran ve Irak’ı kapsayan bölge olarak tanımlayabiliriz. Körfez bölgesi kendine has dinamiklere sahiptir. Körfez ülkelerindeki zengin enerji kaynakları ve...
27 Ocak 2017
Bu çalışmada Ortadoğu bölgesinin en güçlü üç devleti olan Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’ın Suriye politikaları karşılaştırılmıştır. Halen devam etmekte olan Suriye iç savaşı söz konusu üç devlet açısından önem arz etmektedir. Nitekim bölgesel güç dengesinin değiştirebilecek potansiyele sahip bu iç savaşa karşı söz konusu üç...
23 Ocak 2017
Siyasal düşünce alanında yetkin ve bir o kadar gelişmiş bu eser siyasal düşünüşün sistematik bir değerlendirmesini içermektedir.Eser Alaeddin ŞENEL tarafından kaleme alınmış olup siyasal düşünüşün nüvelerinin atıldığı dönemden günümüze kadar bu alanda yaşanan gelişmeleri tarihsel,kültürel ve düşünsel boyutta tasnif ederek...
14 Ocak 2017
Her toplumun kendini kendi ususlleriyle yönetmek istediği ve pek çok demokrasinin sınıfta kaldığı bir dünyada, demokrasiyi yayma çabalarının anlamı var mıdır? İnsanlar için önemli olan, sistemlerin ne kadar demokratik olduğu değil, onların sağladığı işlevler ve edinimlerdir. Churchill, ‘’Alternatif haricinde en...
6 Ocak 2017
Giriş On altıncı yüzyılda Katolik Kilisesine başlayan din ve politik manadaki devrim Deformasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçle birlikte Katolik Kilisesinin ve dinin metinlerin yorumladığını görmekteyiz. Özellikle 1517 yılında bir Alman din adamı olan Martin Luther’in yapmış oldukları sonrasında Katolik Kilisesi...
28 Aralık 2016
İran, Büyük Pers İmparatorluğu havzasında hâkimiyet kurmak için birbirinden farklı, hatta çelişen politikalar geliştirerek müthiş bir pragmatizm sergilemektedir. İran, kendi içerisinde farklı etnik ve dini grupları barındıran ve bunları bir İran Kimliği altında toplayan devlet anlayışına sahiptir.1979 yılında gerçekleşen İslam...
27 Aralık 2016
Güvenlik denilen kavram hayatın her aşamasında karşımızda olan ve bağımsız bir tanımlamanın olamayacağı bir kavramdır. Bu sebepten dolayı zaman , mekan ve bireyden bağımsız olmayan bu kavramsal tanımlamanın güvenliğin tanımsal durumunun da kabullenmesine sebebiyet vermiştir. Security kavramın Türkçe karşılığı olarak...
27 Aralık 2016
Politika, toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Batı dillerinde politika kavramının karşılığı olan siyaset, geçmişte devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken siyasal kararların analizi, baskı guruplarının süreç ve kararlardaki rolü, siyasal katılma, siyasal değişme ve gelişme, oy verme,...
12 Aralık 2016
Ortadoğu’nun bugünkü karmaşık durumunu tanımlamak için kullanılan Ortaçağ’a dönüş tespitleri aslında sadece Ortadoğu için değil; özellikle Brexit’in gerçekleşmesi ve AB örneğiyle bölgeselleşmenin daha fazla kırılgan hâle gelmesiyle birlikte Avrupa için de kullanılabilir. Efsaneye göre kendi döneminde Roma'yı yenerek benim tabirimle...
11 Ekim 2016
Gündelik hayatta hepimiz çeşitli rollere bürünürüz yaptığımız bu çetrefilli iş aslında hayatımızı içinden çıkılmaz bir labirente çevirir. Etrafımıza baktığımızda beynimiz etiketlemeye yönelik çalışmaya başlar ve insanları kategorize etmeyi toplumda olduğu gibi içleştirmiş duruma geliriz. Tüm bu süreci çocukluğumuzdan itibaren yaşadığımız...
10 Ekim 2016
Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler ve sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber “Algı Yönetimi” tabiri çok fazla kullanılmaya başlandı. Bu yönelimin sebeplerinden biri, siyasi taraflar arasındaki mücadelenin gittikçe medya alanında yoğunlaşmasıdır. Taraflar birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi kitlelere “Bakın bunlar hep böyle” tarzı bir...
6 Ekim 2016
Bugün, uluslararası arenada gerçekleşen birçok olay dünya ekonomik sisteminin yani hâkim kapitalist ekonomik sistemin doğurduğu olaylar olarak gözlemlenmektedir. Özellikle, yirminci yüzyılın ilk yarısından sonra ve II. Dünya savaşı sonrası, hız kazanan kapitalizm ile birlikte çok uluslu hal alan şirketler hızla...
5 Ekim 2016
The Islamic Republic of Iran is a country that has been mysterious for the most of the world. While many people consider it as a danger to world peace, it is also considered as a hope for Shia World. Since...
4 Ekim 2016
Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethinden sonra daha etkin olmakla beraber, yönetim mekanizmasını oluştururken en baştan beri, Roma ve Doğu Roma devlet geleneğinden etkilenmiştir. Kurulduğu, geliştiği ve yayıldığı coğrafyaların kültüründen ve siyasal geleneğinden, bazen bilerek yararlanmış bazen de kendiliğinden etkilenmek durumunda kalmıştır....
4 Ekim 2016
Kıbrıs’ın stratejik öneme sahip olması, bölgede söz sahibi olmak isteyen hemen her devleti uyarmaktadır. Osmanlı ve Britanya’nın hâkimiyetinden sonra, Ada’da 1959-60 Londra ve Zürih Antlaşması’yla Birleşik Kıbrıs Devleti kurulmuştur. Oluşturulan devletin garantörlüğünü üstlenen İngiltere-Türkiye-Yunanistan Ada üzerinde söz sahibi olmuştur. Daha...
19 Haziran 2016
Rusya Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu gibi altı çok önemli jeopolitik bölge ile çevrelenmiş dev bir ülkedir. Rusya apayrı, kendine özgü kültürü, toplumsal yapısı, federal yapısı ve idari bölünüşü olan, coğrafi konum avantajları ile dezavantajlarını...
7 Haziran 2016
İletişim teknolojilerindeki yenilikler, her dönem insanları çok şaşırtmıştır. İnsanlar bu teknolojik değişimlere şaşırmakla birlikte, yeniliklere de ayak uydurmuşlardır. Ev telefonlarının cep telefonlarına, bilgisayarın internete ve dizüstü hatta cep bilgisayarlarına dönüşmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Geleneksel medyayı henüz içselleştiren insanların yeni...
16 Mayıs 2016
İslam Devrimi Öncesi İran ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin Benzer/Farklı Yönleri İran dış politika anlayışı denilince iki süreç vardır bunlar, 1979 devrim öncesi ve sonrasıdır. Mazisi çok eskidir. İslamiyet ile tanışıklığı bakımından en önemli olan Sasani Devletidir. Sasaniler Zerdüştlüğü benimsemişler daha sonra...
12 Mayıs 2016
Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür Niccolò di Bernado dei Machiavelli aynı zamanda devlet adamı, askeri stratejist, şair, oyun yazarıydı. Tüm yaşamı boyunca İtalya'nın birliği ideali için mücadele veren yazarın fikirleri politik yazında olduğu gibi yaygın düşünüşte de giderek büsbütün olumsuz ve...
28 Mart 2016
İnsanların kendi aralarından seçmiş oldukları bir avuç insana, kendi yaşam tarzlarını belirleme hakkını devretmesi ancak yanlış demokrasi ve yanlış özgürlük anlayışı sonucu bir politik yanılsamayla olabilir. Özgürlük ve Demokrasinin temel ve belki de ortak argümanı; tek teklerin siyasi erkten doğrudan...
Sonraki Sayfa »

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu