$ DOLAR → Alış: 3,56 / Satış: 3,58
€ EURO → Alış: 4,00 / Satış: 4,01

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
 • 4.600 kez okundu

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuruları Ağustos ayında alınmaya başlanacak ve bu sayfadan ilan edilecektir.

 

 

 

BAŞVURULAR

20 Haziran-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında buradaki internet adresinden Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu düzenleyeceklerdir. Durumu uygun adaylar internet adresinden düzenledikleri Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu’nun çıktısı ve aşağıda tezli/tezsiz lisans veya doktora için istenen belgelerle birlikte Enstitüye şahsen başvurmaları ve başvuru tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Bürosundan Onaylı Mülakat Giriş Belgesi almaları gerekmektedir. Enstitümüz tarafından başvurusu onaylanan adaylar mülakat sınavına alınacaktır. Adaylar aşağıda ilan edilen programlardan en fazla 3 programa başvuru yapabilirler. Başvurdukları her bir program için ayrı Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu ve belge düzenlemek zorundadırlar.

MÜLAKAT SINAVLARI

Mülakatlar 11, 13, 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında Anabilim Dallarınca belirlenecek gün, saat ve yerde yapılacaktır. Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin; 7/d) maddesine göre Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.

Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

8/ç maddesine göre Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI: 14 – 15 Temmuz 2016

YEDEK KONTENJAN KESİN KAYITLARI: 18 Temmuz 2016

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tezli Yüksek Lisans:

 • Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu buradaki internet adresinden düzenlenecektir.
 • Lisans Mezuniyet Belgesi onaylı örneği,
 • Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) onaylı örneği. (Mezuniyet derecesi 4’lük not sistemine göre alınmış ise en az 2.00 olmalıdır. Ancak 4’lük sisteme göre mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.(OBS sisteminde mezuniyet not ortalaması verileri girilirken yüzlük sistem karşılığının girilmesi gerekmektedir. Dörtlük sistem not girişi yapılmış formlar kabul edilmeyecektir.)
 • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 50 puan gereklidir.) (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.).
 • ALES en az 55 olmalıdır. (Son üç yıl içinde alınmış belge geçerli olup, Anabilim Dallarınca belirlenen ALES türü ve puanı tabloda yer almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir.)
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Tezsiz Yüksek Lisans;

 • Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden düzenlenecektir.
 • Lisans Mezuniyet Belgesi onaylı örneği,
 • Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) onaylı örneği. (Mezuniyet derecesi 4’lük not sistemine göre alınmış ise en az 2.00 olmalıdır. Ancak 4’lük sisteme göre mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. (OBS sisteminde mezuniyet not ortalaması verileri girilirken yüzlük sistem karşılığının girilmesi gerekmektedir. Dörtlük sistem not girişi yapılmış formlar kabul edilmeyecektir.)
 • Tezsiz Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi şartı aranmamaktadır.
 • ALES en az 55 olmalıdır. (Son üç yıl içinde alınmış belge geçerli olup, Anabilim Dallarınca belirlenen ALES türü ve puanı tabloda yer almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir.)
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Doktora:

 • Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden düzenlenecektir.
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi onaylı örneği,
 • Yüksek Lisans Mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) onaylı örneği. (Mezuniyet derecesi 4’lük not sistemine göre alınmış ise en az 2.75 olmalıdır. Ancak 4’lük sisteme göre mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir(OBS sisteminde mezuniyet not ortalaması verileri girilirken yüzlük sistem karşılığının girilmesi gerekmektedir. Dörtlük sistem not girişi yapılmış formlar kabul edilmeyecektir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 55 puan gereklidir.) (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.)
 • ALES en az 55 olmalıdır. (Son üç yıl içinde alınmış belge geçerli olup, Anabilim Dallarınca belirlenen ALES türü ve puanı tabloda yer almaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir).
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Uluslararası Öğrenciler İçin:

 • Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden düzenlenecektir.
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği.)
 • Mezuniyet Not Ortalamasını İçeren Öğrenci Durum Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği.)
 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet.)
 • ALES Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliği olan eşdeğer belgeler (GRE, GMAT).
 • Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) Türkçe sınavını başarmaları gerekir.
 • Tezli Yüksek Lisans programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden, YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 50 puan alındığını gösteren belge (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.
 • Doktora programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden, YDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.)
 • Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)
 • Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Adres : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Çınar Restaurant Yanı) Cebeci Yerleşkesi Cebeci / ANKARA Telefon : 0 (312) 362 99 06 / 0 (312) 363 33 50 (5315)-(5316)-(5307)-(5305)
(Öğrenci İşleri) Faks : 0 (312) 362 73 97
Web : http://www.egitim.ankara.edu.tr
e-posta: ebens@education.ankara.edu.tr

 


Kontenjanlar ve Başvuru Koşulları İçin Tıklayınız


Tüm Lisansüstü Öğrenci Alım İlanları İçin Buraya Tıklayınız.

Etiketler: / / / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu