$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi
 • 693 kez okundu

13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Bourdieu Sempozyumlarının dördüncüsüne, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümü ev sahipliği yapıyor. İlki Adnan Menderes Üniversitesi’nde (Aydın), ikincisi Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli), üçüncüsü Akdeniz Üniversite’sinde (Antalya) yapılan Bourdieu Sempozyumlarının bir yenisi olarak planlanan bu etkinlik üzerine yapılan ön çalışmalar sonucu, bu yıl kuramcı üzerinden değil paradigma üzerinden gidilmesinin Türkiye’de üretken ve yaratıcı araştırma programlarına daha fazla katkı sağlayacağı düşüncesinden yola çıkılmış ve “I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi” adı altında  bir kongre yapılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, ilişkisel yaklaşımın Türkiye’deki sosyal bilimler alanı için ne ifade edebileceği sorunsalından yola çıkıldı. Sosyal bilimlerde ilişkisel düşünmenin potansiyelini keşfetmeye ilgi duyan araştırmacıları bekleyen, hem teorik hem de ampirik pek çok zorluğun farkında olarak, I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’yle, sosyal teori alanındaki çağdaş araştırmacıların ilişkisel kavrayışlarının Türkiye’de üretken ve yaratıcı araştırma programları içinde sahiplenilmesine yardımcı olma arzusu amaçlanmakta ve ilişkiselci anlayışın Türkiye sosyal bilimler alanında da yaygınlaşmasını sağlayarak, teorik kuvvetlerinin yeni katkılarla geliştirilmesi, mevcut ve yeni keşfedilecek zaaflarının eleştirilmesi arzu edilmektedir.

İlişkisel düşünmenin araştırmacılara nasıl yardımcı olabileceğinin, ilişkiselliğin yapı ve fail gibi büyük fikirlere dair yeni kavramlaştırmalara nasıl güç katacağının “İletişim Bilimleri” alanında tartışmaya açılması düşünülmüştür. Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenen İletişim Bilimleri, “medya ile kuşatılmış” dünyayı sadece anlamakla kalmayıp daha iyiye yönlendirmeyi amaçlar. “Kültürlerarası iletişim”, “medya çalışmaları”, “toplum ve iletişim” olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilen İletişim Bilimleri alanının genişliği kongrede sunulacak konuların “medya, kültür ve yeni iletişim teknolojileri” olarak sınırlandırılmasını gerektirmektedir.

Bu doğrultuda aynı zamanda kongre, İletişim Bilimleri alanını, alan temelli açıklamalarıyla Pierre Bourdieu; İlişkisel-Realist Tarihsel Sosyolojisine bağlı olarak mekanizma temelli açıklamalarıyla Charles Tilly ve Eleştirel Realizm yaklaşımıyla Margaret Archer ile üç temel ilişkiselci üzerinden yapılan yeni kolektif yaklaşımlara ve analiz araçları üretebilen çalışmalara ulaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Frederic Vandenberghe’nin “Gerçek İlişkiseldir” çalışmasından yola çıkılarak Realizm-Bourdieu bütünleşmesiyle ilgili meta-teorik boyuttaki iki ilişkiselci ekol arasındaki -yeterince- çözümlenmemiş gerilim de bu çalışmalara dahil edilmelidir.

Bu çerçevede ilişkisel sosyoloji üzerine İletişim Bilimlerini temel alan böyle bir kongrenin ulusal sosyal bilimcilerin ilgisini konuya çekme ve bu yeni yaklaşımın çıktılarını sunma misyonunu üstlenen I. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nde aşağıdaki konular etrafında çalışan araştırmacılar bir araya gelebileceklerdir:

 • Medya ve İdeoloji
 • Medya ve İnsan Hakları
 • Medyanın Ekonomi Politiği
 • Medya Etnografisi
 • Medya ve Kadın
 • Sağlık İletişimi
 • Gündelik Hayat İncelemeleri
 • Yemek Kültür Kimlik
 • Göçmenlik ve Kimlik
 • Kent ve İletişim ya da Kente bakmak
 • Kadın Anlatıları
 • Toplumsal Göstergebilim
 • Televizyon Çalışmaları
 • İletişim Sosyolojisi
 • İletişim Psikolojisi
 • Siyasal İletişim
 • Yeni Medya Sosyolojisi
 • İletişim ve Etik
 • Popüler Kültür
 • Dijital Kültür ve İletişim
 • Bilgi Toplumu
 • Alternatif Medya
 • İletişim Çalışmalarında Güncel Eğilimler
 • Yaratıcı Endüstriler

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde kongre, iletişim alanının yanı sıra, sosyoloji, mimari, güzel sanatlar, antropoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, sağlık, dilbilim ve kültürel alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açık olduğu görülmektedir.

Kongre 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi, Rektörlük Binası Yeşil ve Mavi salonlarda yapılacaktır. İki gün sürecek olan kongre, iletişim bilimleri alanında çalışan pek çok sosyal bilimcinin bir araya getirilmesini planlanmaktadır.

Önemli Tarihler

İlk Duyuru Metninin Yayınlanması 17 Ekim 2016

İkinci Duyuru Metninin Yayınlanması 11 Kasım 2016

Üçüncü Duyuru Metninin Yayınlanması 
(Hatırlatma Duyurusu) 16 Aralık 2016

Nihai Özetlerin Alınması (Son Gün) 02 Ocak 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 10 Şubat 2017

Kongre Taslak Programının Yayınlanması 24 Şubat 2017

Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün) 17 Mart 2017

Özet Kitapçığının Yayınlanması 10 Nisan 2017

Kongre Tarihi 13-14 Nisan 2017

İletişim

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Merve Aydın
0216 578 0000/3001

Nehir Dağlı
0216 578 0000/1779
(Sorularınızı bilgiiliskisel@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.)

Etiketler: / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu